Vyzva ke globalnim dnum akci proti kapitalizmu

aus Dissent! Network Wiki, der freien Wissensdatenbank

Výzva ke globálním dnům akcí proti kapitalizmu

Všichni z nás jsou vyzýváni k distribuci materiálů ke globálním dnům akcí proti kapitalizmu, v takové šíři, jak jen to je možné, tj. digitálně a papírově, speciálně ty skupiny a lidé, kteří nemohou přijet na protesty do severního Německa, ale rádi by je propojili s jejich bojem proti kapitalizmu.

Výzva ke globálním dnům akcí proti kapitalizmu – v době během zasedání G8 2007

Kapitalizmus nás zasahuje na mnoha frontách našich každodenních životů. Jsme donuceni trpět stávajícím kapitalistickým systémem, jeho utiskující mocí – ničením, vykořistováním, izolováním a odlidštováním. Je rozhodně čas se ho zbavit.

V dalšímu postupu v tom, co můžeme dělat v mezinárodním boji proti kapitalizmu, vzešla následující výzva ze setkání proti G8, vedeného ve Varšavě (Polsko) od 9. do 11. února lidmi z více než patnácti různých zemí světa. Prosím šiřte ji co nejširším způsobem.

Představitelé členů skupiny G8 a další hlavní ekonomické mocnosti se setkají v severním Německu od 6. do 8. června 2007, uzavřeni za bariérou plotů a policejních vojáků. Současně se sejde tisíce lidí ,oponujících jejich neo-liberální politice, na mnoha různých akcích a místech. Mnoho rozdílných skupin a osob je v každodenním boji proti různým efektům a politice kapitalizmu- zisku přes mrtvoly- , vytváří autonomní prostory, žijí alternativou a bojují proti G8 a dalším ekonomickým institucím. Je úžasné sledovat kolik skupin má červnové protesty ve svém programu a jak se připojují rozličnými způsoby. Protest proti G8 nebude jenom reálným přáním a pokusem k přerušení zasedání, ale měl by být viděn jako důležitý krok ve světovém boji proti kapitalizmu. Boj, ne jen během zasedání, ale jako každodenní součást našich životů.

Už tu byly globální dny akcí a solidarity, které se ne všechny zdály být velmi úspěšné. Náš odpor je často hrán na jejich hřištích, s jejich pravidly. Jak bychom mohli oživit tyhle mezinárodní činy odporu způsobem, kterým bychom mohli ve skutečnosti něco změnit? Jeden ze způsobů, který se zdá být fungujícím v současné situaci, je blokování kapitalistické ekonomiky skrze útok na infrastrukturu a toky kapitálu napříč světem.

Velký počet lidí bojující proti kapitalizmu a jeho mnohým formám útlaku na celém světě, nemohou přijet na protesty proti zasedání do Německa. Toto pozvání na globální dny proti kapitalizmu je vyzváním pro všechny ke skloubení denních lokálních a globálních bojů dohromady, jednání společnou silnou a soudržnou cestou.

Globální dny akcí proti kapitalizmu můžou být příležitostí ukázat světu i nám samým záběr našeho odporu, kterého protesty proti G8 jsou jen malou součástí. účinný odpor musí probíhat všude a být trvalý. Měli bychom věřit v úspěch našich akcí, a s touhle vědomostí a inspirací se nevracet zpátky do našich starých životů, ale nechat odboj rozkvést napříč světem v roce 2007 a dlouho poté...

Voláme po akcích, které se budou konat v 10ti dnech kolem zasedání (od 1. do 10. června 2007), které zahrnují dny akcí - zemědělství (3.6), přistěhovalectví (4.6), antimilitarizmu (5.6), změny podnebí (8.6.). Každý je pozván být součástí akcí napříč světem s cílem zaútočit na globální ekonomiku, všemi nezbytnými způsoby. Kapitalizmus si nikde nebere přestávku. Neměl by ani náš odboj.

Mezinárodní Varšavský mítink příprav protestů proti G8

Post skript: Voláme také po propojení všech bojů proti kapitalizmu a g8 s dalšími globálními dny akcí jako například:

  • 8. březen – mezinárodní den žen
  • 19.-20. březen – Dny proti válce
  • 17. duben – mezinárodní den rolnických bojů pojmenovaných po Via Campesina
  • 1. květen – mezinárodní den třídního boje
'Persönliche Werkzeuge
» dissent-archive