Oprab for globale aktionsdage imod kapitalismen

aus Dissent! Network Wiki, der freien Wissensdatenbank

Opråb for globale aktionsdage imod kapitalismen

Vi er alle, nu, opfordret til at distribuere denne tekst så vidt og bredt vi kan, både digitalt og på papir, og specielt til de grupper og mennesker som ikke kan deltage i protesterne ved at komme til nordtyskland, men ved at sammenkæde deres kampe imod kapitalismen.

Opråb for globale aktionsdage og information imod kapitalismen i tiden omkring G8 topmødet 2007.

Kapitalismen angriber os på mange fronter i vores daglige liv. Vi er tvunget til at udholde det nuværende kapitalistiske system mens dets undertrykkende krafter ødelægger, udnytter, isolere og umenneskeliggøre os. Det er helt bestemt tiden at blive fri for det.

For at bevæge den internationale kamp imod kapitalismen fremad, går det følgende opråb ud fra det internationale møde imod G8, afholdt i Warsaw (Polen) fra d. 9 til d. 11. Februar med mennesker fra mere end 15 forskellige lande. Spred det venligst så vidt og bredt som du kan.

Repræsentanter fra G8 medlemmerne og andre større økonomiske magter vil mødes i det nordlige Tyskland fra d. 6 til d. 8. Juni 2007, gemt bag en barriere af hegn og politisoldater. Samtidigt vil tusinder af mennesker – alle modstandere af dets neo-liberale politikker – samles for at handle på mange, forskellige måder og steder. Rigtig mange forskellige grupper og personer er i en daglig kamp imod forskellige effekter af politikken for profit over mennesker, ved at skabe autonome rum, at leve alternativer og ved at bekæmpe G8 og andre globale økonomiske institutioner. Det er fantastisk at observere hvor mange grupper som har protesterne i Juni på deres dagsorden eller som tilslutter sig dem på forskellige måder. Protesterne imod G8 vil ikke blot være en virkelig lyst til og forsøg på at forstyrre topmødet, men bør blive set som et vigtigt skridt i den verdensomspændende kamp imod kapitalisme. Ikke blot i løbet af topmødedagene, men som en kamp på dagligt basis.

Der har allerede været globale aktionsdage og solidaritetsdage, som syntes overhovedet ikke at være ret succesrige. Vores modstand er ofte udspillet ude på deres områder, efter deres regler. Hvordan kan vi genoverveje disse internationale modstandshandlinger på en måde så vi rent faktisk kan forandre noget? En af måderne der syntes at virke i den nuværende situation er at blokere den kapitalistiske økonomi igennem angreb på infrastruktur og strømmene af kapital over hele verden.

En stor del af de mennesker som bekæmper kapitalismen og dets mange former for undertrykkelse over hele verden, kan ikke komme til topmødeprotesterne i Tyskland. Denne invitation til de globale dage imod kapitalisme er en invitation til alle jer om at sammenkæde de daglige lokale og de globale kampe med hinanden og at handle sammen i en stærk og sammenhængende måde.

Den globale aktionsdag imod kapitalisme kan være en mulighed for at vise verden og os selv rækkevidten af vores modstand, for hvem protesterne imod G8 kun er en lille del. Effektiv modstand bliver nødt til at være alle steder og at være vedvarende. Vi bør tro på vores handlingers succes og med denne viden og inspiration ikke at gå tilbage til vores gamle liv, men at lade modstanden blomstre over hele verden i 2007 og længe efter.

Vi opfordrer aktioner til at finde sted på de 10 dage omkring topmødet (d. 1. til d. 10. Juni 2007), som indeholder aktionsdagen om landbrug (d. 3. Juni), om udvandring (d. 4. Juni), antimilitarisme (d. 5. Juni) og klima forandring (d. 8. Juni). Alle er inviterede til at tage del i denne process med hans/hendes ideer og kapacitet, strækkende fra det at dele information til direkte aktion overalt omkring verden med det mål at angribe den globale økonomi, med alle nødvendige midler. Kapitalisme tager aldrig en pause. Det bør vores modstand heller ikke!

- Det Internationale Møde i Warsaw om Forberedelse af G8 protesterne 2007

PS: Vi opfordrer også til at forbinde kampen imod kapitalisme og G8 med forskellige andre globale aktionsdage, som f.eks. disse:

  • d. 8. Marts – Kvindernes Internationale kampdag
  • d. 19-20. Marts – Modstandsdage imod krig
  • d. 17. April – Bøndernes Internationale kampdag, opråbt af Via Campesina
  • d. 1. Maj – Arbejdernes Internationale kampdag
'Persönliche Werkzeuge
» dissent-archive