Newsletter 0 in Polish

aus Dissent! Network Wiki, der freien Wissensdatenbank

Wieści z pól i nie tylko

Wprowadzenie

Północne Niemcy doprowadzone do bezruchu. Wszędzie zablokowane ulice, karnawałowe imprezy na ulicach Rostock’u, okupowane lotniska, wyzwolone areszty, głos w radiu komunikujący: „Szczyt G8 został wstrzymany z powodu masowych protestów!” – może to jedynie pobożne życzenie uczestników antyszczytu przeciwko G8 w przyszłym roku w Niemczech, ale jest jeszcze długa droga, jaką trzeba ku temu przebyć. Jednym z kroków, by pozwolić się temu wyobrażeniu urzeczywistnić jest ten biuletyn. „Wieści z pól i nie tylko” są konkretnym narzędziem komunikacji, aby ułatwić przepływ informacji pomiędzy różnymi kolektywami z różnych krajów w mobilizacji przeciwko G8. Pomysł narodził się na polach „Camp Inski”, obozie przygotowującym do protestów przeciwko G8, który odbył się w sierpniu tego roku w północnych Niemczech. Kolektyw, który pracuje nad tym biuletynem, bazuje na 5 cechach charakterystycznych (patrz strona 4). Traktujemy ten biuletyn jako autonomiczny projekt w sieci Dissent, lewicowo-radykalnej mobilizacji przeciwko G8. Staramy się publikować informacje ze wszystkich spektrów mobilizacji i o wszystkich spektrach. W nadchodzących miesiącach biuletyn ten rozpowszechni informacje z i o grupach roboczych– w Niemczech i poza nimi, toczących się debatach, nadchodzących spotkaniach i dniach akcji, infopunktach i stronach internetowych, wiadomości o lokalnej sytuacji w Niemczech i akcjach, które już się odbyły. Jak wszystko inne, jest ten biuletyn kolektywnym projektem. To znaczy: paru ludzi ma czas żeby złożyć to do kupy, mając nadzieję, że ty masz czas dać swój wkład i zatroszczyć się o lokalną dystrybucję. W przeciwnym razie nie możemy zagwarantować, że będzie to wszędzie do przeczytania. Powstrzymaj G8, ale zrób to sam! Czerwona strefa

W zeszłym tygodniu policja opublikowała ten plan i przekazała 280 mieszkańcom Heiligendamm, że ich wioska zostanie odcięta od świata przez zatopione w betonie wysokie na 2,5 metra, długie na 13 km ogrodzenie. W tygodniu szczytu w czerwcu 2007 roku mieszkańcy i przyjezdni goście Heiligendamm’u mogą wjechać samochodem tylko przez Hinter-Bollhagen, pozostałe przejścia będą osiągalne tylko na pieszo. Oczekuje się 15 000 policjantów (to może być jedynie liczba dla tego obszaru, ponieważ na szczycie oczekujemy o wiele większej ilości). Samo ogrodzenie kosztuje około 10-15 Millionów Euro, obecnie przyjmuje się, że szczyt ma kosztować około 40 Milionów Euro. Ale tylko wtedy, jeśli na to pozwolimy...

Wbrew wszelkim przeszkodom

Anarchistyczny opór przeciwko szczytowi G8 w St. Petersburgu 2006

Po 10miesięcznej mobilizacji i przygotowaniu „sieci przeciwko g8” anarchiści i wolnościowi aktywiści, pochodzący przede wszystkich z byłego Związku Radzieckiego, ale także z reszty świata, przeprowadzili akcje przeciwko szczytowi G8 w centrum Petersburga. Stało się to pomimo masowych represji ze strony państwa i braku szerokiego międzynarodowego wsparcia. Najpierw, w dniach przed szczytem odbyło się Forum Wolnościowe w Moskwie, a później miały miejsce akcje na ulicach St. Petersburga (blokada hotelu, nielegalne pikiety, akcje uliczne w stylu RTS i performance). Liczba anarchistów, którzy brali udział w akcjach, to około 200-250, z czego około 100 zostało aresztowanych. Około 20 „międzynarodowców” deportowano z Rosji, podczas gdy około tuzina, przede wszystkim rosyjskich aktywistów, zostało zamkniętych w więzieniu lub uniemożliwiono im dotarcie do St. Petersburga. Wbrew przewidywaniom żaden z aktywistów nie musiał zostać dłużej w więzieniu. Jednakże lokalny ruch spodziewa się jeszcze kolejnej fali represji. Oczywiście również inne lewicowe grupy, jak NGOs? próbowały pokazać swój sprzeciw wobec G8, ale w niekonfrontacyjnym lub po prostu prorządowym stylu (na przykład Forum Społeczne). Jednak nawet to spotkało się z represjami. Anarchistycznym podejściem w tej chwili są zagadnienia debat i samokrytyki w rosyjskich (i nie tylko) anarchistycznych sieciach. Jednakże fakt, że ich opór był najbardziej widoczny i efektywny może być trudny do zakwestionowania i było o nim wiele wiadomości w różnych nieanarchistycznych mediach.

Dalsza analiza protestów: dla anglojęzycznych czytelników „Abolishing the Borders from Below“ #26 (wrzesień 2006), dla rosyjskojęzycznych czytelników „Megafon” (wrzesień 2006)

dla niemieckojęzycznych czytelników „Analyse und Kritik“ #508 (wrzesień 2006).

(newsticker page 1)


+++Aktualności+++


+++13.07 Stralsund w pobliżu Heiligendamm: setki ludzi protestowało przeciwko wizycie Georga W.Busha i przeciwko G8+++


14.07 Globalny Dzień Akcji (Global Action Day) w solidarności z protestami przeciwko G8 w St. Petersburgu/Rosja org +++


15.07. Międzynarodowy Dzień Akcji za Sprawiedliwością Klimatyczną, przeciwko efektowi cieplarnianemu i G8 org/node/316 +++


(page 2)


CAMP INSKI 2006


Camp Inski był dobrym doświadczeniem dla wielu aktywistów. Poznanie rejonu przyszłorocznych protestów przeciwko G8, rozmowy z innymi aktywistami i intensywniejsze zorganizowanie się, dało wielu ludziom nowej siły i motywacji do przygotowania protestów w przyszłym roku. Wystartowała międzynarodowa sieć, jak kolektyw pierwszej pomocy i pomoc prawna, organizowano spotkania, powstały nowe grupy, jak na przykład do rozpowszechniania międzynarodowego biuletynu i zbudowania strony internetowej. Przy tym 10dniowy Camp Inski dał aktywistom możliwość wejścia w kontakt z lokalną ludnością, cieszenia się z plażowej akcji w Heiligendamm i kilku akcji antyfaszystowskich – ażeby różnymi sposobami pokazać nasze zdanie szerokiej publiczności. Odbyło się ponad 100 wasztatów i seminariów, w czasem trudnych dyskusjach aktywiści z różnych tradycji politycznych i krajów szukali wspólnego gruntu dla zrozumienia aktualnych wydarzeń, np. wojny w Libanie. Niestety nie było obecnych tak wielu nie-Niemców, jak oczekiwaliśmy, ale ci, którzy przyjechali, przybyli z 15 różnych krajów. Pomimo małej ilości nie-Niemców sprawdziliśmy się w naszej nieco zbyt niemieckiej strukturze– do przyszłego roku musimy nad tym naprawdę jeszcze popracować, poszerzyć zdolności organizacyjne i komunikacyjne daleko poza granice i języki.


[1]


Grupy robocze


Antymilitaryści. Robocza grupa antymilitarna ma na celu akcje przeciwko lotnisku NATO w Rostock-Laage i planowanemu obszarowi zrzutu bomb, tzw. „Bombodrom”, w Wittstock niedaleko Berlina. Zacieśniono współpracę pomiędzy tubylcami poszkodowanymi z powodu Bombodromu i aktywistami przeciwko G8, planując akcję na przyszłe lato. Na dzień dzisiejszy planuje się na rozgrzewkę akcję w Bombodromie, po której nastąpi w pierwszych dniach protestów marsz na lotniska NATO w Rostock-Laage. Jest to również miejsce, na które przybędzie delegacja G8...


Infotour: Infotour na temat Dissent! rozpoczęła się w listopadzie 2005 roku i miała wiele z pierwszych prezentacji w Mecklenburg Vorpommern, regionie w północnych Niemczech, gdzie odbędzie się szczyt G8. Nasza grupa przeszkoliła sporą ilość ochotników i do późnego lata 2006 przedstawiła 100 prezentacji w ponad 10 krajach. Aktywiści z wielu europejskich krajów stworzyli już swoje własne grupy info-tour w różnych narodowych i regionalnych językach, nastawiając się na organizację w zależności od lokalnych sytuacji. Opracowaliśmy różne prezentacje, między innymi rys historyczny G8 i walki przeciwko niemu, mamy quiz barowy przeciwko G8, możemy zorganizować wieczory filmowe Anty-G8, warsztaty popularno-naukowe i wiele więcej. Możecie samemu zrobić Infotour (D. I. Y.), w tym celu wejdźcie na:


www.gipfelsoli.org/Media+tools.html


lub napiszcie do nas na adres infotour@gipfelsoli.org


Visa i finanse: Są ludzie pracujący nad zorganizowaniem wizy i zebraniem pieniędzy na dofinansowanie kosztów podróży. Na chwilę obecną niewiele więcej można powiedzieć – tylko tyle, że jak dotąd jesteśmy już dość optymistycznie nastawieni, dzięki temu, co już się dowiedzieliśmy.


Masowe blokady: Grupa robocza do spraw masowych blokad składa się z różnych niemieckich grup i sieci, jak antyfaszystowscy Linken (Lewicowcy), Avanti - Projekt undogmatische Linke (Avanti – Projekt niedogmatyczna Lewica), Grüne Jugend (Zielona Młodzież) (zarząd związkowy) i X-tausendmalquer (Poprzez X-tysięcy Razy)w Berlinie, wraz z pojedynczymi aktywistami z Attac’u, Solid’u, Pracowni na Rzecz Akcji Bez Użycia Przemocy (Werkstatt für gewaltfreie Aktionen). W blokadach mogą uczestniczyć tysiące ludzi o różnych zapatrywaniach politycznych i kulturalnych, o doświadczeniu w różnych formach działalności. Akcje nie tylko zawierają w sobie wzajemny respekt i tolerancję, ale także są drogą do autentycznego działania razem. Nawet jeśli blokady mają jedynie symboliczne oddziaływanie jako symbol oporu i obywatelskiego nieposłuszeństwa, biorące w nim udział grupy nie celują w jedynie czysto symbolicznych działaniach. Podstawa to osiągnięcie autentycznej blokady Szczytu g8 2007 i odcięcie go od infrastruktury. Jest pomysł, aby blokować punkty, przez które musi przejść niezliczona ilość dostawców usług, tłumaczy, zwykłych członków delegacji i tak dalej...- i ludzie z blokad nie opuszczą tych punktów dobrowolnie. Z oświadczenia: „Nie szukamy konfrontacji z policją. Naszą koncepcją jest raczej zbudować długotrwałą masową blokadę, która zgromadzi możliwie największą liczbę uczestników i rozwiniętych transparentów”.


Grupy planujące te blokady są dostępne pod adresem: blockade@g8-2007.de.Są inne grupy, które planują zdecentralizowane blokady, które są otwarte także na inne formy oporu. Respektując masowe blokady, nie zmierzają do tego, by być kontrolowanymi przez policję!


Przygotowania do G8 na konferencji PGA


Oba warsztaty, które odbyły się w ramach odbywającej się co dwa lata Konferencji sieci PGA (People Global Action), rozwinęły nie tylko konkretne bezpośrednie kontakty (np. kolektywy, które chcą działać jako infopunkty w swoich obecnych krajach),ale dostarczyły także przestrzeni do prowadzenia globalnych dyskusji, również o antyszczytowych strategiach. Przede wszystkim, w czasie centralnej części konferencji na wspaniałym squocie ‚Les Tanneries‘ w Dijon aktywiści z całej Europy zastanawiali się nad celami mobilizacji na antyszczyt, konstruktywnymi wnioskami wyciągniętymi z dotychczasowych doświadczeń i nad nowymi formami działalności. W tym sensie konferencja PGA oznaczała dalszy krok, aby przekształcić mobilizację na G8 w przyszłym roku w naprawdę globalny proces.


Więcej doniesień o konferencji PGA: www.pgaconference.org


COLOFON


Kolektywny kontakt kolektywu: fabarticles@lists.riseup.net


„Wieści z pól i nie tylko” sa autonomiczną częścią procesu mobilizacji przeciwko szczytowi G8. Nie mamy zamiaru reprezentować wszystkich procesów, ale odzwierciedlać odbywające się w ramach mobilizacji kampanie.


(newsticket page 2)


+++ 20.07. Berlin: Autonomiczna sportowa liga przeciwko g8 otworzyła ogień do 6 samochodów fiata i zaatakowała posterunek policji bombami z farbą i kamieniami ku pamięci Carlo Giuliani’ego, który przed 5 laty w czasie protestów w Genui został zamordowany przez policję. [interim 640] +++ 04.08-13.08. Camp Inski [zobacz akapit wyżej] +++ 28.08. W mieście w pobliżu Schwerin "Peuple de Seattle" (P.D.S.) obudzili premiera Mecklenburg-Vorpommern Harald’a Ringstorff’a bombami z farbą i kamieniami. Krytykują go za organizację szczytu G8, podczas gdy toleruje się wzmożone deportacje i złe warunki życia uchodźców. [interim 641] +++


(page3)


Międzynarodowe wezwanie


A teraz o czymś całkowicie i kompletnie innym...


Globalne wezwanie, napisane na Camp Inski, sierpień 2006


Napisano już wiele wezwań takich jak to, w których ludzie podnoszą swój głos w proteście przeciwko niesprawiedliwemu, nieuczciwemu, nierównemu międzynarodowemu systemowi. Szczyt G8 przedstawia tylko jedną tego część. Wielu wzywało do mobilizacji i miało nadzieję, że wskutek tego wyrosną sieci. Chociaż nie jesteśmy pewni, czy mamy właściwą receptę, postaramy się nie popełniać tych samych błędów.


My, międzynarodowa grupa robocza przeciwko następnemu G8, jesteśmy po prostu grupą ludzi, którzy siedzą na jednym polu i chcą zmienić świat.


Wzywamy ludzi z całego świata do tego, żeby tu i teraz razem z nami poszerzali bazę dla silniejszego i efektywniejszego oporu przeciwko szczytowi G8 w Heiligendamm – i w przyszłości – przeciwko temu całemu pieprzonemu kapitalistycznemu cyrkowi.


Patrząc poza tą mobilizację, chcemy uczynić z niej kolejny kamień budowy silnego, kontynuowanego i globalnego oporu, którego siła tworzy się z naszej różnorodności. Wzywamy do tworzenia stałych sieci, w celu prowadzenia dyskusji poza granicami i dzielenia się pomysłami, przez co w przyszłości nie będziemy musieli w ogóle myśleć o granicach. Żeby uczynić opór przeciwko G8 możliwie najefektywniejszym, chcemy zachęcić ludzi z całego świata do współuczestnictwa w przygotowaniach, wymianie doświadczeń i w samych akcjach – w i poza Niemcami.


W praktyce oznacza to różne rzeczy. Będziemy rozpowszechniać biuletyn, który działa dwutorowo – po pierwsze służy rozszerzaniu informacji i wiadomości o przygotowaniach i dyskusjach, które mają miejsce w Niemczech i w innych krajach.


Dodatkowo wystartuje anglojęzyczna strona internetowa oraz lista mailingowa, jako forum komunikacji pomiędzy grupami roboczymi a aktywistami, żeby już wcześniej stworzyć silną międzynarodową sieć.


Żeby osiągnąć te cele wzywamy was do tego, żebyście informacjami, doświadczeniami, tematami, formami działania, wizjami i pomysłami przyczynili się do praktycznego oporu.


Poza tym prosimy o pomoc przy tłumaczeniu i rozpowszechnianiu informacji – stworzenie puli tłumaczy, żeby uczynić informacje dostępnymi dla wszystkich i znaleźć ochotników, którzy pomogą przy druku i dystrybucji biuletynu w swoich lokalnych społecznościach.Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do osobistego uczestnictwa w grupie roboczej.


Szczególnie zapraszamy was do uczestnictwa w międzynarodowym spotkaniu w pierwszym lub drugim tygodniu lutego. Miejsce tego spotkania nie jest jeszcze znane, ale odbędzie się ono poza BRD. Spotkanie zaoferuje przestrzeń, żeby nabrać tempa, żeby umożliwić wszystkim równy udział. Aby ludzie mogli uczestniczyć zarówno w nadchodzących planowanych międzynarodowych spotkaniach jak również w protestach w Niemczech, będziemy wam oferować aktualne informacje odnośnie wiz i podróży oraz w miarę możliwości pomożemy przy finansowaniu wizy.


Ten i wiele innych projektów grupy roboczej wymagają poza tym pieniędzy, z tego powodu wzywamy wszystkich, którzy mogą, o pomoc przy finansowaniu.Pomożemy uczynić ten proces, jak i akcje tak otwartymi i ogólnodostępnymi, jak to tylko możliwe, poprzez rozpowszechnianie jasnych i istotnych informacji, jak i zwykłą dostępną drogą komunikacji.


Chcemy zmian – nie dopiero dla naszych dzieci, lecz dla nas.


Wzywamy was do tego, żebyście wspólnie z nami uczynili tę mobilizację jeszcze jednym krokiem naprzód, kolejnym gwoździem do trumny międzynarodowego kapitalizmu.


Kontakt do międzynarodowej grupy roboczej: g8-int@riseup.net Międzynarodowa lista mailingowa mobilizacji: g8-int@lists.riseup.net niemieckojęzyczna lista mobilizacji: g8-2007@lists.riseup.netDissent w Niederlandach


Teraz poderwała się też sieć Dissent w Niderlandach. Jeszcze tej jesieni zorganizują Infotour przez 15 miast. Na spotkaniu we wrześniu powstały plany co do tego, jak może zostać zorganizowana mobilizacja w przyszłym roku. Na festiwalu aktywistów 2Dh5 (www.2dh5.nl) w grudniu będą warsztaty, żeby przygotować praktyczne aspekty Akcji przeciwko G8.


Choreografia Oporu


Do przedyskutowania i zadecydowania na konferencji w Rostock:


Sobota 2.06.2007 Początek demonstracji w Rostock


Niedziela 3.06.2007 Happeningi kulturalne & akcje antymilitarne na Bombodromie w Wittstock


Poniedziałek 4.06.2007 Dzien Akcji: Konferencja na temat migracji&Demonstracja


Wtorek 5.06.2007: Dzien Akcji: Wojna&Militaryzacja - Blokada lotniska Rostock-Laage


Środa 6.06.2007 Początek szczytu G8


Blokady wszędzie


Szczyt Alternatywny


Czwartek 7.06.2007 W dalszym ciągu wszędzie blokady


Szczyt Alternatywny


Prawdopodobnie inna duża demonstracja (przy ogrodzeniu?)


koncert Herberta Grönemeyer’a (przy ogrodzeniu?)


Piątek 8.06.2007 Koniec Szczytu G8infodissentnl@multipleks.org


(newsticker page 3)


+++10.09. Eberswalde: autonomiczne grupy przeprowadziły podpalenie przeciwko firmie, która handluje genetycznie zmodyfikowaną kukurydzą w związku z protestami przeciwko G8 [interim641]


+++17.09 Schwerin i Greifswald: co najmniej 100tysięc ludzi protestowało przeciwko neofaszystowskiej partii NPD, która weszła do Landtag’u z 7,3% głosów.


(page4)


AGENDA


07 października – 3ci dzień akcji poświęconych migracjom wszędzie w Europie i poza nią


W maju 2006 spotkanie plenarne europejskiego Forum Socjalnego w Atenach zdecydowało wezwać do akcji przeciwko europejskiemu reżimowi granic, nielegalności i deportacji oraz do różnorodnej walki emigrantów w i poza Europą.


Wezwanie i grupy wsparcia z wielu krajów do znalezienia pod adresem: http://www.hier.geblieben.net/


14-15 października – G8, Ucieczka i migracja. Spotkanie w Göttingen w celu zaplanowania masowej blokady Szczytu G8 w Heiligendamm http://nolager.de/blog/node/457


27-29 października – następne spotkania sieci Dissent w Osnabrück. Wielu z nas dostrzega teraz potrzebę intensyfikacji konkretnego planowania oraz koordynacji blokad i akcji.


10-12 grudnia – Międzynarodowa Konferencja Akcji na Uniwersytecie w Rostock. Ogłoszenie planu, by zebrać polityczne plany i pomysły wszystkich frakcji, które mobilizują się przeciwko G8. Dlatego przewiduje się tę samą konferencję poprowadzić w 2 językach, po angielsku i po niemiecku. Przygotowania do różnych form aktywności, które są planowane (n. p. Ralleys, Alternatywny Szczyt, aktywność związana z migracjami, obywatelskie nieposłuszeństwo, Camp i działalność polityczna przed szczytem), zostaną zaprezentowane, przedyskutowane i rozwinięte w grupach roboczych. Dyskusje powinny skończyć się wiążącym porozumieniem o połączeniu w międzynarodowy proces przygotowawczy.(www.heiligendamm2007.de) Mamy także nadzieję na prezentację konfrontacyjnych i zorientowanych na akcje perspektyw– konferencja będzie mieć miejsce dokładnie w czasie Castor-Transportu, kiedy wielu aktywistów będzie uczestniczyć w antynuklearnym proteście w Wendland.

1-3 grudnia – spotkanie Międzynarodowej Grupy Medycznej w pierwszy lub drugi weekend lutego 2007 – międzynarodowe spotkania poza Niemcami, żeby być gotowym przeciwko G8.

Ostatni weekend kwietnia lub pierwszy weekend maja 2007 – spotkanie Międzynarodowej Grupy Medycznej.

5 znamion organizacji: Jasne odrzucenie kapitalizmu, imperializmu i feudalizmu, układów handlowych, instytucji i rządów, które wprowadzają destrukcyjną globalizację.

Odrzucamy wszystkie formy i systemy dominacji i dyskryminacji, co obejmuje patriarchat, rasizm i religijny fundamentalizm wszystkich wyznać, ale nie ogranicza się do tego. Uznajemy godność wszystkich ludzi.

Konfrontacyjna postawa - ponieważ nie uważamy, że lobbing może mieć istotny wpływ na potężne i niedemokratyczne organizacje, w których międzynarodowy kapitał jest jedyną realną wytyczną.

Wezwanie do akcji bezpośredniej i obywatelskiego nieposłuszeństwa, pomocy dla walki ruchów socjalnych, wsparcia form oporu, które maksymalizują respekt dla życia i praw uciskanych ludzi, jak także budowania lokalnych alternatyw wobec kapitalizmu.

Organizacyjna filozofia, która jest zbudowania na decentralizacji i autonomii: „Fields and beyond“ jest narzędziem koordynacji, a nie organizacji.

Infopunkty i strony internetowe: ogólny info-kontakt: g8-int-contact@riseup.net lista mailingowa: g8-int@lists.riseup.net międzynarodoa strona internetowa Dissent: www.dissent-archive.ucrony.net/dissentnetwork/ Dissent wiki: www.wiki strona „Lewicy Interwencyjnej”: http://g8-2007.de strona Platformy NGO: www.g8-germany.info strona związkó rewolucyjnych: http://free.pages.at/nog8/home.php strona Rumunia: http://nog8romania.wordpress.com strona Grecja http://www.2007-g8.tk/ strona Meksyk: http://contrag8.revolt.org Mapa z celami akcji w Niemczech: http://www.deu.anarchopedia.org/index.php/G8-Aktionskarte

Patrząc dalej Następne „Wieści z pól i nie tylko” będą zawierać pierwsze koncepcje odnośnie zdecentralizowanych blokad i działań, jak też pierwsze decyzje odnośnie miejsca i czasu camp’u. Doniesiemy o celach grup roboczych odnośnie migracji i rolnictwa. Zostanie zaprezentowana pomoc prawna, autonomiczny koncept medyczny i mobilizacja kobiet lesbijek. Na koniec mamy nadzieję nawiązać więcej kontaktów i móc rozpowszechnić w przyszłych „Fields” artykuły o działaniach i dyskusjach w innych miejscach niż Niemcy.

'Persönliche Werkzeuge
» dissent-archive