Call for convergence - Swedish

aus Dissent! Network Wiki, der freien Wissensdatenbank

Hem ljuva hem - uppmana till enighet

Convergence Centrens roll och syfte

Convergence Centren (CC) agerar support f??r infrastruktur och boende under anti-G8-protesterna CC finns tillg??ngliga innan G8-m??tet ??ppnar, som m??tesplatser f??r internationella aktivister, med v??rdefull information och m??jligheter till sovplatser f??r de som har rest l??ngt och/eller anl??nder tidigare P?? dessa platser kommer det att finnas m??jlighet att l??ra k??nna omgivningarna och att etablera de f??rsta kontakterna CC:s lokaler kommer att erbjuda m??jligheter till diskussion, information, samverkan och aktioner. De ska fungera som hj??lpmedel till ett internationellt utbyte och ett n??tverkande bortom G8- protesterna Workshops om G8:s politik och inflytande - rasism och deras strid mot invandrare - globalt jordbruk och GMO - krigspolitik - global privatisering - energiresurser och ekologi - utbildningspolitik - lokalpolitiska fr??gor i olika delar av v??rlden I CC f??r du information om aktioner, platser, datum och tips f??r att hitta kampgrupper etc. Praktiska workshops kommer att finnas med t.ex. Info om situationen i Mecklenburg-Vorpommern - Infoworkshops om tyska lagar - Repression - Trauma - Actionworkshops med kravalltr??ning etc. - Kommunikationsmetoder i sv??ra situationer - beslutsfattande i stora grupper s??v??l som f??rstahj??lpen och liknande

Planen

Som ni kanske har m??rkt har de olika arbetsgrupperna som organiserar CC inf??r G8-m??tet inlett sitt arbete. Enligt planeringen ska det finnas tre CC i olika st??der: Berlin* 21/5-ca 1-2v efter G8-m??tet Hamburg* 25/5-10/6/2007, i "Rote Flora" Rostock 25/5-2/6/2007

  • Vi tror det kan vara till stor hj??lp att ha CC redo innan

protesterna b??rjar men ??ven efter aktionsdagarna i Mecklenburg- Vorpommern, s?? att det finns contact points, sovplatser i beredskap och m??jligheter att dra sig tillbaka till de n??rliggande storst??derna. D??rf??r kommer CC:natt vara ??ppna i Hamburg och Berlin ??ven under protestdagarna kring Heiligendamm

Vi beh??ver ditt st??d f??r att kunna st??tta dig!

Hur kan du bidra?

Det ??r viktigt att de lokala arbetsgrupperna som jobbar med CC:n f??r hj??lp och support ocks?? m??naden innan protesterna b??rjar, fr??n grupper i andra st??der och intresserade personer, som ansvarar f??r omr??den som att: Organisera och koordinera k??k och tolkar Sammanst??lla Workshops-program Uppr??tta teknisk infrastruktur, ??ven elektrisk utrustning, data- pool med Internet mm. Organisera trafik, transport och logistisk f??r aktivister och materiell Insamla materiell som cyklar och liknande f??rdmedel eller materiell till aktioner och distributionen av dessa Koordinera kontakt och kommunikation mellan infopoints, camps och juridiska arbetsgrupper Ge nyanl??nda aktivister grundl??ggande information Sk??ta s??kertheten f??r CC:n mot eventuella polis och nazi-attacker Och s?? klart - o??ndligt med pengar! F??r tillf??llet saknas tusentals Euro och varenda liten Euro, som du kan donera, ??r v??ldigt hj??lpsam i uppbyggandet av infrastrukturen inf??r m??tet.

En speciell v??djan g??r ut till alla internationella aktivister att f??ra fram sina id??er och sin kreativitet till CC.n b??de innan och under G8-m??tet. Vad kan du g??ra mer? Finns det n??got annat du kan g??ra? Anordna solfester och festivaler mot G8 och f??r motst??ndet Samla in donationer p?? events, infobord, fester mm. Merchandising - sprida eller s??lja tr??jor, knappar, broschyrer mm. Eller g??r din egen merchandise och sprid den! Om ni ??r v??lbest??llda ekonomiskt som en politisk grupp eller vet grupper som ??r det, visa dem CC:ns koncept och fr??ga om ekonomiskt st??d eller om de kan bidra med materiell.

Donationer till Convergence Center Netzwerk Selbsthilfe e.V. Konto 740 388 7000-BLZ 100 900 00-Berliner Volksbank VIKTIGT - Under "Reason for payment" skriv "Convergence Center" Kontakt via mail Berlin: mail.cc_berlin(AT)nostate.net Hamburg: convergence-hh(AT)nadir.org Rostock: cc-rostock(AT)riseup.net Till samtliga tre: convergence-center-g8-2007(AT)mail.nadir.org Lokal kamp f??r globalt motst??nd!

'Persönliche Werkzeuge
» dissent-archive