Home » NATO 2009 Material  

 Recent

Watch also...print
2009-01-13

NAVO - 60 JAAR IS GENOEG

Bild: Broschüre

NAVO staat voor Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.
Offi cieel werd zij opgericht in 1949, na de tweede wereldoorlog. Tien West-Europese landen verenigden zich samen met Canada en de VS, los van de Verenigde Naties, in één militaire alliantie en maakten afspraken om gezamenlij k het grondgebied van de lidstaten te verdedigen – bewapend met kernwapens.

Download unter www.vredesactie.be/page.php?id=166

Source: www.vredesactie.be